cymorth.com
Llinellau ffôn Cymraeg
Iaith Gwaith

Gallwch ffonio’r rhifau canlynol i drafod eich busnes drwy gyfrwng y Gymraeg. 
- Gallwch droi i’r Saesneg os nad ydych yn deall rhan o’r sgwrs
- Gallwch ddefnyddio geiriau Saesneg os fydd hynny’n helpu

Addysg
Athrofa Chwaraeon Cymru 08450 450902
Llinell Wybodaeth Cymraeg i Oedolion 0871 230 0017
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 01970 632 800
Arall
Canolfan Mileniwm Cymru08700 402 000
Cwmni Morgan a Morgan, Cross Hands 01269 846 777
Ariannol
Banc TSB0345 835 7823
Barclays0333 202 7450
Cynilion a Buddsoddidau Cenedlaethol0800 7833368
Halifax 0345 121 7642
HSBC 03457 030 304
HSBC Premier03456 076000
Lloyds (cwsmeriaid busnes) 0845 0728005
Lloyds (cwsmeriaid personol) 0345 0728003
NatWest 01248 671222
Principality (gwasanaeth ar gais) 0845 045 0006 - Gwefan
Cyfleustodau
BT 0800 800 288
BT Ymholiadau rhifau ffôn 118 404
Dwr Cymru 0800 052 6058
EE (gofynnwch am wasanaeth Cymraeg)150 (Symudol) - Gwefan
Ffôn Testun y Post Brenhinol ar gyfer cwsmeriaid â nam ar eu clyw 08456 030 800
Gwasanaeth Darllen Mesuryddion 0800 027 1138
Nwy Prydain 0800 072 8630
Parcelforce0844 800 5550 - Gwefan
Post Brenhinol 03457 468 469
Scottish Power / Manweb 0800 040 7018
SSE (Scottish and Southern Energy plc)0345 0707 384
Traveline Cymru 0871 200 22 33
Trenau 0845 6040 500
Trwyddedu Teledu 0300 7906042 - Gwefan
Cyfryngau
BBC 08700 100 222
HTV 029 2059 0590
S4C (Gwifren Gwylwyr) 0370 600 4141
S4C Cyffredinol: Caerdydd 029 2074 7444
S4C Cyffredinol: Caernarfon 01286 674622
Elusennau
Cymorth i Fenywod 0808 8010 800
Cyngor ar Bopeth Cymru Y Llinell Gyngor08444 77 20 20
Epilepsy Action (gwasanaeth ar gais) 0808 800 5050
Mentrau Iaith Cymru01239712934 - Gwefan
NSPCC Cymru .0808 100 2524
Prawf Clyw Cymraeg RNID Cymru0844 800 88 80
Samariaid 0300 123 3011 - Gwefan
Llywodraeth
Adran Gwaith a Phensiynau 0845 601 4441
Arolwg Ordnans 03456 05 05 04
Asiantaeth Safonau Bwyd 029 2067 8999
Asiantaeth yr Amgylchedd 08708 506 506
Canolfan Byd Gwaith 0845 6063 242
Cofrestrfa Tir 01792 355000
Comisiwn Etholiadol 029 2034 6800 - Gwefan
Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol0845 609 9989
Comisiynydd y Gymraeg0845 6033 221 - Gwefan
Croeso Cymru 08708 300 306
Cyllid & Thollau EM: Cyllid a Chredydau0300 200 1900 - Gwefan
Cyllid & Thollau EM: TAW a Thollau: 0300 200 3705 - Gwefan
Cyllid a Thollau - Rheoli dyledion a thaliadau0300 053 4863
Cyngor Chwaraeon Cymru 08450 450904
Cyngor Cyfreithiol Cymunedol0845 345 4 345 - Gwefan
Cyngor Gofal Cymru 029 2022 6257
Cynhaliaeth Plant (Child Maintenance) 08004080308
Cyswllt Defnyddwyr / Consumer Direct08454 04 05 05 - Gwefan
DVLA0300 790 6819
Galw Iechyd Cymru 0845 46 47 48
Gwasanaeth Pasbort 0300 222 0000 ??
Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain 0345 050 3456 - Gwefan
Gweinyddiaeth Amddiffyn 01554 821 413
Heddlu Gogledd Cymru 0845 607 1001
Llinell Cymorth Ffit i Weithio0800 032 6233 - Gwefan
Llinell Gynghori Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin 0800 389 9297
Llywodraeth Cynulliad Cymru 0845 010 4400 - Gwefan
Ofcom 0300 123 2023
Prawf Gyrru 0870 0100 372
Swyddfa Cofnodion Troseddol 0870 9090 223
Swyddfa Ystadegau Gwladol llinell ymholiadau 01633 813381
Ty'r Cwmniau 02920 380065
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Disclosure and Barring Service)03000 200 191
Y Gwasanaeth Pensiwn 0345 6060 275


Am wybodaeth pellach cliciwch >> Cysylltu

 

 

Iaith Gwaith
1 Heddiw. Cyfanswm 76511
gwefan.org Cysill Ar-lein Cronfa Termau Geiriadur yr Academi Term Cymru